سکوت تلخ

تو مپندار كه خاموشي من ، هست برهان فراموشي من

 
روایات نوروزی
نویسنده : Naghooos - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
 

 


نوروز آغاز بهار و لحظه نو شدن طبیعت است. از منظری دیگر نوروز جشن پایان زمستان و آغاز بهار است. تقریبا از این زمان به بعد طبیعت شکوفا می شود. به همین سبب مردم چنین روزی را جشن میگیرند. برای این عید کهن که مبداء آن بدرستی مشخص نیست  روایات بسیار زیبایی وجود دارد.

 در بندهش روز اول فروردین ماه روز آغاز حرکت هستی عنوان شده است

"در دین گوید که ماه فروردین، روز هرمزد، نیمروز که روز و شب برابر بود ، اهریمن درتاخت . از جانان که خرچند است نوزده درجه گذشته بود...."

بدین ترتیب نوروز هم اهمیت مذهبی و هم اهمیت تقویمی و نجومی داشته است. در زیر ده روایت زیبا  از نوروز به نقل از آثار باقیه ابوریحان بیرونی را مشاهده می فرمایید.

 

1- گفته اند در این روز بود که خداوند افلاک را پس از آنکه مدتی ساکن بودند به گردش در آورد و ستارگان را پس از چندی توقف گردانید و آفتاب را برای آنکه اجزای زمان از سال و ماه و روز بآن شناخته شود آفرید. پس از آنکه این امر پنهاد و آغاز شمارش از این روز شد و گفته اند خداوند عالم سفلی را در این روز آفرید و کیومرث در این روز به شاهی رسید و این روز جشن او بود که به معنای عید اوست و نیز گفته اند خداوند در این روز به خلق را آفرید و این روز و مهرگان تعیین کننده زمان هستند چنانکه ماه و آفتاب فلک را تعیین می کنند.(آثار باقیه ، ابوریحان بیرونی)

2- عبد الصمد بن علی در روایتی که به جد خود ابن عباس آنرا میرساند نقل می کند که در نوروز جامی سیمین که پر از حلوا بود برای پیغمبر هدیه آوردند و آن حضرت پرسید که این چیست؟ گفتند امروز روز نوروز است پرسید که نوروز چیست ؟ گفتند عید بزرگ ایرانیان است فرمود آری در این روز بود که خداوند عسکره را زنده کرد. پرسیدند عسکره چیست ؟ فرمود عسکره هزاران مردمی بودند که از ترس مرگ ترک دیار کرده و سر به بیابان نهادند و خداوند بآنان گفت بمیرید و مردند. سپس آنانرا زنده کرد و ابرها را فرمود کهک به آنان ببارد. از اینروست که پاشیدن آب در این روز رسم شده سپس از آن حلوا تناول کرد و جام را میا اصحاب خود قسمت کرده و گفت : کاش هر روزی برای ما نوروز بود.

3- برخی از حشویه می گویند که چون سلیمان ابن داود انگشتر خویش را گم کرد سلطنت و پادشاهی از دست او بیرون رفت ولی پس از چهل روز بار دیگر انگشتر خود را بیافت و پادشاهی و فرماندهی بر او برگشت و مرغان دور او گرد آمدند. ایرانیان گفتند نوروز آمد یعنی روزی تازه بیامد و سیلمان باد را امر کرد که او را حمل کند و پرستوی در پیش روی او پیدا شد ه می گفت ای پادشاه مرا آشیانه ایست که چند تخم در آن است آنسوتر رو که آشیان مرا در هم مشکنی. پس سلیمان راه خود را کج کرد و چون از تخت خود که بر باد حرکت می کرد فرود آمد پرستو با منقار خود قدری آب آورد و بر روی سلیمان پاشید و یک ران ملخ نیز هدیه آورد و از اینجاست که مردم در نوروز به یکدیگر آب می پاشند و پیشکشی ها بنزد هم می فرستند.

4- علمای ایران میگویند که در این روز ساعتی است که فیروز فرشته ارواح را برای انشاء خلق می راند و فرخنده ترین ساعات آن ساعات آفتاب است و در صبح نوروز فجر و سپیده بمنتهاء نزدیکی خود بزمین می رسد و مردم بنظر کردن بر آن تبرک می جویند و این روز روز مختاری است زیرا که نام این روز هرمزد است که اسم خداوند تعالی است که آفریدگار و صانع و پرورنده دنیا و اهل آن است و او کسی است که واصفان توانا نیستند که جزئی از اجزای نعمتهای او را توصیف کنند.

 

5- سعید ابن فضل می گوید کوه دما در فارس است .هر شب نوروز بر آن برقهایی میدرخشد خواه هوا صاف باشد و یا ابر و شگفت تر از این آتش کلوذا است هرچند دل بدین سخنان تا هنگامی که مشاهده نکند اطمینان نمی یابد و ابولفرج زنجانی حاسب برای من حکایت کرد که این آتش را من دیده ام.در سالی که عضدالدوله به بغداد آمد ما بقصد کلوذا بیرون شدیم و آن آتشی است و شمعهایی که از کثرت بشمار در نمی آید و در سمت غربی دجله که روبروی کلوذا است در شب نوروز دیده می شود و عضدالدوله نگهبانان خود را در آنجا گذاشت که از حقیقت امر جستجو کنند مبادا که این کار از نیرنگهای مجوس باشد و نگهبانان شاه اطلاعی نیافتند و هر اندازه که بآتش نزدیک می شدند آتش بآنان دور تر میشد و هرچه دورتر میشدند آتش نزدیکتر می شد.

6- دانندگان نیرنگها می گویند هر کس در بامداد نوروز پیش از آنکه سخن گوید سه مرتبه عسل بچشد وسه پاره موم دود کند از هر دردی شفا یابد .

7- برخی از علمای ایران می گویند : سبب اینکه این روز را نوروز نامیدد این است که در ایام تهمورث صائبه آشکار شدند و چون جمشید به پادشاهی رسید دین را تجدید کرد و این کار خیلی بزرگ بنظر آمد و آن روز را که روز تازه ای بود جمشید عید گرفت ، اگرچه پیش از این هم نوروز بزرگ و معظم بود.

8- باز عید بودن نوروز را چنین گفته اند که چون جمشید برای خود گردونه بساخت ، در این روز بر آن سوار شد و جن و شیاطین او را در هوا حمل کردند و بیک روز از کوه دماوند ببابل آمد و مردم برای دیدن این امر در شگفت شدند و این روز را عید گرفتند و برای یادبود آنروز در تاب می نشینند و تاب میخورند.

9- دسته ای دیگر از ایرانیان می گویند که جمشید زیاد در شهرها گردش می نمود و چون خواست به آذربایجان داخل شود بر سریری از زر نشست و مردم بدوش خود آن تخت را می بردند و چون پرتو آفتاب بر آن تخت بتابید و مردم آنرا دیدند این روز را عید گرفتند.


10-در این روز رسم است که مردمان برای یکدیگر هدیه میفرستند و سبب آن چنانکه آذرباد موبد بغداد حکایت کرد این است که نیشکر در کشور ایران روز نوروز یافت شد و پیش از این کسی آن را نمی شناخت و نمی دانست که چیست و خود جمشید روزی نی ای را دید که کمی از آبهای درون آن به بیرون تراوش کرده بود و چون جمشید دید که آن شیرین است امر کرد که آب این نی را بیرون آوردند و از آن شکر ساختند و آنگاه در روز پنجم شکر بدست آمد و از راه تبرک بآن ، مردم برای یکدیگر شکر هدیه فرستادند و در مهرگارن نیز این کار را بهمین میزان تکرار کردند.

 

پس از روایات زیبای ابوریحان بیرونی خوب است سری به روضه المنجمین، اثر شهمردان ابی خیر رازی نیز بزنیم :

1- هرمزد روز فروردین ماه بوذ و ابتدا کی این رسم نهادند آن بود کی تخت زر جمشید، بورج کیان از زمین برخاست و چون مردم آ دیذند گفتند این روزی نؤست و جمشیذ را بعضی از عرب نام سلیمان نهاذند و دانند و معنی شیذ روشن است و جم نام او بود. "

2- نوروز بزرگ: آنچه معروف ترست آن دانند کی خسروان چون نوروزی بوذی بر تخت نشستندی و پنج روز رسم بودی کی حاجت خواهندگان روا کردندی و عطاهای فراوان دادندی و چون این پنج روز بگذشتی بر لهو کردن و باده خودن مشغول شدنذی ،پس این روز را از آن سبب بزرگ کردند.

3- و بعضی گفته اند کی این آن روزست جمشید مردم را بشارت داذ به بی مرگی و تن درستی و آمرزگار و گفته اند کی هم اندرین روز بوذ کی گیومرث آرزور دیو را بکشت و بسیار گونه گفته اند لکن چون درستی آن نذانیم برین قدر اقتصار کردیم.

 

....


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : Naghooos - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
 

با چه عشق و با چه شور


فواره های رنگین کمان نشا کردم


به ویرانه رباط نفرتی


                  که شاخساران هر درختش


انگشتی ست که از قعر جهنم


به خاطره ئی اهریمنشاد


                             اشارت میکند.

 

و دریغ- ای آشنای خون من، ای همسفر گریز!-

آن ها که دانستند چه بی گناه

در این دوزخ بی عدالت سوخته ام

در شماره

از گناهان تو کمترند!


 
comment نظرات ()
 
 
دل نگرانم...دل نگران تنهایی خاتمی
نویسنده : Naghooos - ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
 
دل‌نگرانم، دل‌نگران تنهایی خاتمی
ششم اسفند 1387 ساعت 22:47 بعد از ظهر

این روزها دل‌نگرانی عجیبی بر وجودم مستولی شده است. دل‌نگرانم، دل‌نگران تنهایی خاتمی، اگر چه او را همخوان نگرش و منش خود نمی‌بینم و در صورت پیروزی‌اش منتقد سرسخت برنامه‌هایش خواهم بود؛ اما اکنون که در این بازار سیاه قدرت، شعار اخلاق، آزادی و دموکراسی را تنها اندکی از او می‌شوم، به تنهایی‌اش حساس می‌شوم.

 

2wd606s.jpg

 

خاتمی تنهاست و این هرگز غلو نیست. یاران دیروز او که برایش لبخند ژکوند می‌زدند، اکنون گرد دیگران جمع شده‌اند و اگر هنوز در ظاهر هم به دشمنانش بدل نشده‌اند در عوض دشمنان دیروزش گستاخ‌تر شده‌اند و او را نوید فرجام تلخ ترور نیز می‌دهند.

چه کسی می‌دانست خاتمی دهه آزادی، اینک حتی از سوی یاران آن روزش که در پناه قبای او "خرداد" آفریده و "خرداد" نوشتند، اکنون پای به پای "کیهان" و "رسالت" و "رجانیوز" هم‌سخن شریعتمداری‌ها و رجبی‌ها و رامین‌ها شوند!!

خاتمی و یاران اندک او خود بر کم‌کاری‌ها و اشتباه‌های کوچک و بزرگشان اعتراف دارند، اما آیا کوبیدن بر طبل همین ناکامی‌ها و نادیده انگاشتن دستاوردهای بزرگ اصلاحات، زیر تیغ هجمه‌های بی‌شمار، جز هم‌آوایی با مخالفین بی‌نزاکت خاتمی مفهوم دیگری دارد؟

تنهایی خاتمی دلم را سخت می‌آزارد. تنهایی او برای من تنهایی مصدق را تداعی می‌کند. در این خاک آنجا که کسی برای آزادی تلاش می‌کند و نامش با این واژه غریب گره می‌خورد گروهی قسم می‌خورند به هر نحو ممکن این گره میمون را بازگشایند.

سخن من نه با کیهان‌نشینان است که این روزها صفحه ویژه خود را برای توهین، تهمت و تخریب خاتمی و کسانش اختصاص داده و نه با پاستورنشینان که همین امروز تنها رسانه خبری خاتمی را فیلتر کردند. روی سخن با اصلاح‌طلبانی است که اگر نامی دارند مدیون "خاتمی" و "یاران خاتمی" هستند، ولی نمکدان می‌شکنند.

غیر از ۳ گروه حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون، جمع دیگری کمر به حمایت خاتمی نبسته است. این سه گروه اما، با همه تاریخ پرطمطراق خود، در حال حاضر بسیار نحیف و لاغر هستند. این سه گروه که زمانی بلندترین مد آزادی را در ایران به‌وجود آوردند، اکنون حتی یک نشریه اختصاصی به‌نام خود در دکه‌های روزنامه‌فروشی ندارند.

خاتمی نسبت به سال ۷۶ یک چیز دیگر را هم از دست داده است. دو تن از بزرگترین حامیان او که از شاگردان نزدیک امام نیز بودند، اکنون دیگر نیستند. خاتمی دیگر حامیان بزرگی همچون آیت‌الله سلطانی طباطبایی و آیت‌الله توسلی را ندارد. این دو برای خاتمی نقش ابی‌طالب را داشتند.

وب‌سایت‌های خبری را مدام چک می‌کنم تا خبری از مرد تصمیم‌های ناگزیر بیابم. دلم می‌خواهد تحلیل، یادداشت، مقاله، گزارش و گفتگو بخواند. دلم می‌خواهد وب‌سایت‌ها آن مرد را بسرایند تا آزادی را سروده باشند. اما دریغ! وب‌سایت‌ها صف کشیده‌اند تا لحظه به لحظه قامت بلند او را تیرباران کنند.

دور و بر خاتمی را که می‌نگرم جز روحانیون مجمع، مشاوران مشارکتی و جوانان مستسقی آزادی کس دیگری نمی‌بینم. او و یارانش به شدت تنها هستند. هر چه باشد بخش بزرگی از این تنهایی دل‌آزار مدیون جاه‌طلبی بازیگران بی‌حیای سیاست هست. امید است به‌خاطر نسلی فرومانده در دوردست دشت، دست از هوس‌بازی بردارند و گام از راه کیهان‌نشینان بازدارند. این مطلب را ننوشتم تا خاتمی را بستایم. نوشتم تا یادآوری کنم خاتمی هر آنچه باشد از دیگران آزموده‌تر و کم‌خطرتر است.

به امید ایرانی

آباد

آزاد

سرافراز

http://www.cloob.com/clubname/Hamrah_Sho_Aziz

16.gif16.gif16.gif

16.gif16.gif

16.gif


 
comment نظرات ()
 
 
چه کسی با ولنتاین چگونه برخورد می کند
نویسنده : Naghooos - ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
 

 

  روش روشنفکرانه: در حالی که سیگار بهمن فنچولتان را در زیر سیگاری می‌تکانید، می‌گویید: می‌دونی عزیزم، رابطه ما اینجوریا نیست… من خودم به شخصه در قید و بند این چیز‌ها نیستم. تو هم نباید باشی آخه اگه از این دختر‌های معمولی بودی و همش فکر رنگ لاک و این چیزا بودی که من بات دوست نمی‌شدم.

روش میهن پرستانه: بعد از له کردن اعراب و مسلمین در نطق پیش از دستور و سخن‌رانی در مورد لزوم بازگشت به مظاهر و فرهنگ ملی میهنی به دوست دخترتان می‌گویید: ببین عزیزم این فرهنگ مال ما نیست. یه خرده فرهنگ وارداتیه… ما چرا باید اونو گسترش بدیم؟ ما چند هزار سال پیش سپندارمذگان داشتیم. اصلاً این از فرهنگما رفته تو فرهنگ غرب…

روش اسلامی: کلاً اسلام برای جلوگیری از این چنین مسایلی آمده است. مسلمانان با اولین دختری که به آنها سلام می‌کند ازدواج می‌کنند و کار به این‌جاها نمی‌رسد.

روش حال به هم زن: یه جوجوی خوشگل با مقداری شکلات و اشغال‌های لازم دیگه می‌خرید به همراه یک شاخه گل رز که نیم متر شاخه داره. در حالیکه در خیابون راه می‌رید کیف دوست دخترون رو روی دوشتون میاندازید و در حالیکه مشاره‌الیه دست شما رو به صورت فنجونی گرفته و اون گل رز نیم متری در دستشه بش می‌گید: عزیزم من مخالف تنبیه بدنی تو تربیت بچه‌هامون هستم.

روش دانشجویانه: در حالی‌که سرتان را می‌خارانید پشت تلفن می‌گویید: ببین عزیزم من دارم واسه فوق درس می‌خونم بعد تو از من توقع داری چند ساعت وقتمو بزارم بیام بیرون؟ می‌دونی چند تا تست می‌شه زد؟ مثل اینکه تو اصلاً شرایط منو درک نمی‌کنی…

روش بچه پول داری: بچه‌های پول دار از این چیزا فرار نمی‌کنن. کلاً این چیزا‌ها مخصوص اونهاست.

روش بسیجی: بعد از 48 ساعت نماز نافله و جعفر طیار خواندن و گریه کردن و تو سر زدن در حالیکه به شدت چهره روحانی‌ای دارید و بوی گند گلاب می‌دهید و سر بند یا فاطمه زهرا ادرکنی به سر بسته‌اید، سر خودتان را به شیشه اولین مغازه‌ایی که این جور اسباب و آلات فساد را می‌فروشد می‌کوبید تا بترکید و شهید شوید و به حوریان بهشتی برسید.

روش احمدی‌نژادی:” … ما تو ایران ولنتایم (اشتباه تایپی نیست، رییس جمهور ... است) نداریم مردم ما فقط محرم رو جشن می‌گیرند. …”

روش پاکستانی: همه به خیابان‌ها می‌ریزند. پلیس پاکستان 11 مسجد را منفجر می‌کند. کاندولیزا رایس سفرش را به پاکستان لغو می‌کند. 17854 نفر در این روز می‌میرند.

روش فلسطینی / لبنانی: به خود بمب می‌بندید و منفجر می‌شوید.


روش اسراییلی: نیرو‌های نظامی تمام خیابان‌ها را تحت کنترل می‌گیرد. از ترس بمب گذاری حمل بسته کادو ممنوع می‌شود. کادوها در کیسه زباله در خیابان حمل می‌شود. به دلیل ایست‌های بازرسی زیاد خیلی ها به موقع سر قرار نمی‌روند و  ٣۵%روابط به گند کشیده می‌شود. دولت هم برای فشار از انتقادات و فرافکنی دوباره به لبنان حمله می‌کند.

روش برزیلی: به مدت 48 روز جشن و کارناوال برگزار می‌شود.1235874475547 نفر گم می‌شوند و 12 نفر هم پیدا می‌شوند.

روش عربستانی: شیخ جاسم ال‌احمد المرغابی ولنتاین را حرام می‌کند و اعلام می‌کند که دست کسانی که در این رسم کفار شرکت می‌کنند باید از گردن قطع شود.

روش کیهان: شریعتمداری در این مورد مقاله‌ای می‌نویسد و 145 نفر از صهیونیست‌های پشت پرده را افشا می‌کند. حسین درخشان هم در مقاله‌ای از مرحوم داروین تا جلال ال‌احمد را به گند می‌کشد.

روش ایتالیای: روی کادو پنیر می‌زنید.

روش کمان گیر: با 57 وبلاگ در این مورد صحبت می‌کند، کشف می‌کند که در وبلاگستان 28% گل می‌خرند، ٣٢% خرس صورتی و 20% شکلات و بقیه هم قابل شمارش نیستند. در بخش‌های دیدیش؟ خوردیش؟ شنیدیش؟ بو کردیش؟ و… هم مطالبی خواهد گذاشت.

روش بچه زرنگی: سعی کنید دعوا کنید، قهر کنید حتی اگر می‌دانید که طرف خرج کن نیست به هم بزنید. برای یر به یر شدن دخل و خرج چند دوست دختر جدید کشف کنید. لااقل یک هفته شکلات می‌خورید.

روش کروبی: کروبی ولنتاین را برنمی‌تابد و قصد افشاگری دارد اما با دیدن پرونده‌هایش ساکت می‌شود.

روش الهی قمشه‌ای: 4 ساعت در مورد ولنتاین صحبت می‌کند و مثال‌هایی از گانت، هگل، حافظ، لومیر، دکارت، گراهام بل، ایرج میرزا و مرحوم پدرش به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، سواحیلی، سانسکریت و لری می‌زند.

روش خزعلی: سعی می‌کند عید غدیر خم را جانشین ولنتاین کند.

روش رحیم پورازغدی: در مورد هژمونی مسیحیت مدرن در رنسانس و تاثیر ولنتاین در این مورد و قیام عاشورا و فرهنگ مصرف‌گرایی غرب وتلاش آنها برای جدا کردن انسان از فطرتش صحبت می‌کند.

روش قرائتی: 5 آیه و 45 حدیث در این مورد می‌گوید. خدا هم یادداشت بر‌می دارد.

 

کسی روش دیگه‌ایی می‌دونه؟

 

مطلب فوق رو یکی از دوستان برام ایمیل کرده بود به نظرم خیلی جالب اومد  گفتم توی بلاگ بگذارم.امیدوارم خوشتون بیادلبخند


 
comment نظرات ()