سکوت تلخ

تو مپندار كه خاموشي من ، هست برهان فراموشي من

 
 
نویسنده : Naghooos - ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
 

ايسنا: رئيس جمهور خطاب به دانش آموزان گفت: در اين روزهاى انتخابات، بداخلاقى هاى فراوان، سم پاشى ها و تخريب هايى را از هر دو طرف شاهد بوده ايم كه با نفس هيچ معيار اسلامى، انسانى و اخلاقى سازگار نبوده و اثر خود را نيز در انتخابات گذاشته، ولى اميدوارم با هوشيارى و بيدارى به اين فضاى ناسالم پاسخ دهيد و در ادامه راهى كه سرنوشت شما را روشن تر مى كند، به انتخاب درست دست بزنيد. سيدمحمد خاتمى سه شنبه شب، طى سخنانى در كنگره فراخوان پرسش مهر، يادآور شد كه هميشه با احساس هايى متضاد روبه رو بوده ام. احساس نا اميدى و ياس، نااميدى و اميد، شادى و غم و خستگى و نشاط، و امروز نيز يكى از روزهايى است كه باز با اين احساس متضاد روبه رو هستم. وى ادامه داد: از اين كه در جمع شما عزيزان، نور چشمان و اميد ايران بزرگ و سرمايه هاى بيكران انسانى و چشمه هاى بزرگ فضيلت هستم، احساس لذت بخشى دارم و مضاعف اين كه نهالى كه هشت سال پيش كاشتيم امروز درخت تناورى شده كه در آينده و در هر حكومتى باشد، ناچار است اين كار را ادامه دهد.
•از آنچه به دست نياورده ايم دلگيرم
خاتمى با بيان اينكه به عنوان خدمتگزار قادر نيستم در پيشگاه شما عرض ارادت و ادب كنم، اظهار داشت: دلگير نيستم كه مى روم و بار مسئوليت سنگين از دوشم برداشته مى شود، بلكه دلگيرم كه نتوانستيم آنچه مى خواستيم به دست آوريم و شايد شتاب زده ايم، چرا كه برخى مى پندارند تحولات يك شبه به دست مى آيد و از سرشت بشرى بى اطلاع هستند و نمى دانند تحول نيازمند تحمل است. وى افزود: اگر واقع گرايانه به مسائل نگاه كنيم، بايد خوشحال باشيم كه دستاوردهاى بزرگى داشته ايم، گرچه به آنچه گفتيم و خواستيم آنگونه كه شايد و بايد نرسيديم. رئيس جمهور در ادامه سخنانش در كنگره پرسش مهر گفت: با طرح پرسش مهر، سعى كردم روزنه اى به انبوه دغدغه هاى ملت باز كنم، تا نسل جوان نيز بداند و اين دغدغه ها در ذهن او نيز برانگيخته شود.
• دغدغه هايم با ملت يكى بود
خاتمى در ادامه با اشاره به انتخابات گذشته با بيان اينكه ذهن انسان فراموش گر است، اظهار داشت: يادتان هست امواج تخريبى را كه در آن روز ايجاد شد و همه نسبت هايى كه مى شد به يك انسان بد داد به فرد بى ادعايى كه به زور به صحنه آمده بود، نسبت دادند و اعلاميه ها، محفل ها و شب نامه ها، امواجى به مراتب سنگين تر از امروز به وجود آورده بود، ولى براى اينكه كام ملت تلخ نشود، با وجود اينكه كشف كردم و مى دانم چه كسانى اين كار را كردند و تبار بداخلاقان امروز به آنان مى رسد، به روى خود نياوردم. اما چه شد كه در ميان اين امواج سنگين ملت ايران دو مرتبه توفانى آفريد كه همه اين دسيسه ها و بداخلاقى ها مثل خس و خاشاك در هم پيچيد و اين توفان مردم تعيين كننده بود.خاتمى گفت: نمى گويم درخور شأن ملت هست، بلكه مى گويم دغدغه هاى ملت بيان شد و ملت به اميد گشايش اندكى در آن، حضور خود را بيان كرد. از اين رو خوشحالم كه دغدغه هايم با دغدغه هاى ملت يكى بوده است. رئيس جمهور با بيان اينكه يكى از دغدغه هايش همواره دغدغه دين بوده است، تأكيد كرد: دين را با سابقه ترين و پايدارترين نهاد بشرى مى دانم و هيچ تمدنى نمى بينم كه از دين متاثر نباشد، فلسفه و حكمتى نمى بينم كه با دين نسبت نداشته باشد. من زندگى انسانى را نمى بينم كه خالى از دين باشد؛ دين گوهريست كه همچنان در حيات بشر مى درخشد، هر چند دينداران شايد در جست وجوى اين گوهر اشتباه كرده باشند، ولى انسان درد آشنا نمى تواند دغدغه دين نداشته باشد. خاتمى با بيان اينكه دغدغه  ديگرش، نوگرايى بوده و همواره كوشيده است در جريان احوال و اوضاعى باشد كه در پيرامونش مى گذرد، تأكيد كرد: با نوشدن لحظه به لحظه زندگى انسان و همچنانكه جهان طبيعت آرام ندارد، بايد نوگرا بود، نمى توان انسان بود و نسبت به سرنوشت، زندگى و انديشه انسان قائل به نوگرايى و نوشدن نبود.
• اگر نوگرايى را زنده نكنيم دچار بحران مى شويم
خاتمى در ادامه سخنرانى خود در كنگره پرسش مهر پنج، افزود: اگر نوگرايى را در خود زنده نگه نداريم، دچار بحران بزرگى مى شويم، همچنان كه برخى از جوامع دچار شده اند و ما نيز دچار آن بوده و هستيم. وى به عنوان مثال خاطرنشان كرد: مردم سالارى خواست همه اقشار بشرى از پيشرفته يا عقب مانده است. تقدير الهى مردم سالارى است. نوگرايى ايجاب مى كند كه از جمله نسبت دين را با اين موضوع معين كنيم. پيشرفت هاى زندگى انسان نيازمند فكرهاى نو است و ديد نو مى خواهد تا دين با فرهنگ ايران متناسب باشد. رئيس جمهور ادامه داد: طى پنجاه سال اخير برخى براى حفظ دين پيشرفت را نهى و هرچه را جديد بود، نفى مى كردند تا دين بماند. برخى نيز براى رسيدن به پيشرفت دين را نفى مى كردند و اين با دغدغه  ديندارى و نوگرايى مورد نظر من سازگار نبود. نفس سازگارى دين با امر پيشرفت و ترقى از دغدغه هايى بود كه در طرح سئوالات مهر به آن پرداخته ام.
• اصلاح طلبى نوگرايى است
خاتمى با بيان اينكه اصلاح طلبى خود يك نوع نوگرايى و پيشرفت خواهى است، ادامه داد: دائم بايد انگيزه و انگاره و روابط خود با ديگران و شرايط اجتماعى را اصلاح كنيم تا متناسب با شرايط جامعه باشد. مى دانستم كه هويت مركب از حس آزادى خواهى، استقلال طلبى و پيشرفت خواهى است. وى ادامه داد: طى يك قرن و نيم گذشته بنيادى ترين و مهم ترين مطالبه  و خواست ثابت و انكارناپذير ملت، آزادى، استقلال و پيشرفت بوده است. خاتمى در ادامه سخنرانى خود در كنگره فراخوان پرسش مهر خاطرنشان كرد: يادتان هست وقتى در مراسم ۲۲ بهمن سالى گفتم كه خواست مردم ما استقلال، آزادى و پيشرفت بوده است، مروجان خشونت و كسانى كه به دين اسلام نفرت داشته اند و واپس ماندگى را به جامعه تزريق مى كنند، گفتند كه فلانى انقلاب را تحريف مى كند و به جاى استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى مى گويد: استقلال، آزادى و پيشرفت. در حالى كه در ذيل همان سخنرانى گفتم كه اوج خواست تاريخ ملت ما انقلاب اسلامى بود كه با خواست و هويت تاريخى و به تلاش امام از پايگاه دين، استقلال، آزادى و پيشرفت به دست آمد و اين مورد خشم كسانى است كه آزادى، استقلال و پيشرفت را نمى خواهند. وى ادامه داد: آن چه به نام دين مطرح شود و با آزادى و استقلال و پيشرفت مخالف باشد، با خواست مردم آشنايى ندارد. هويت گم شده مردم ما اين است كه همه اينها را با دين و بينش نو و روشن بايد جمع كنيم.
• نظامى پايدار است كه از پرسش هراس نداشته باشد
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: نظامى دچار مرگ و انحطاط مى شود كه زمينه پرسشگرى را در خود از بين ببرد و نظامى پايدار است كه از پرسش هراس نداشته باشد و اگر پرسش درستى مطرح شد كه پاسخ آن مستلزم تغيير برنامه ها و روش هاى نو بود، بپذيرد. برخى براى اين كه دچار تغييرى نشوند، جلو پرسش را مى گيرند و در نتيجه آن پرسش ها به منبع باروتى تبديل مى شوند كه روزى منفجر مى شود و همه چيز را با خود مى برد. خاتمى با بيان اين كه سومين دغدغه اش ايجاد رابطه معنوى بين رئيس جمهور و جامعه بوده است، ادامه داد: رابطه اى صميمى و نه فريب كارانه را درنظر داشته ام. رابطه اى كه مردم احساس كنند صاحب قدرت از جنس خودشان است و به سادگى مى توانند با بالاترين مسئولشان رابطه برقرار و نسبت به او انتقاد كنند و بالاتر از همه ايجاد رابطه اى معنوى بين حكومت و مردم را پيگيرى مى كرده ام كه آن را از طريق پرسش مهر با لطيف ترين روح هاى جامعه در ميان گذاشتم.
• خدا را سپاسگزارم
رئيس جمهور گفت: خدا را سپاسگزارم كه مسئوليت را [در زمانى] ترك مى كنم كه همه- حتى به زبان- قدرت را زمينى مى دانند كه بدون توسل به زور و به روش هاى دموكراسى مى توانند آن را جابه جا كنند. وى با اشاره به شعارهايى كه در انتخابات اخير رياست جمهورى مطرح شد، خاطرنشان كرد كه روزى بيان كننده برخى از اين شعارها مورد كفر قرار مى گرفت؛ هنگامى كه مثلاً ايجاد رابطه با جوانان و نوجوانان را مطرح مى كرد. خاتمى ادامه داد: انتقال دغدغه ها به نسل جوان و باز گرفتن اين دغدغه ها از نسل جوان يك نتيجه اين رابطه بوده است كه سرمايه بزرگى براى كشور است و به كسى كه پس از اين در كشور حكومت خواهد كرد واگذار خواهد شد. به گزارش ايسنا وى تاكيد كرد: همزبان شدن مسئولان با مردم و در درجه اول با نسل فرهيخته و همزمان شدن با كسانى كه در مسير فرهنگى هستند، بزرگ ترين معجزه ها را ايجاد مى كند. دين داران اصلاحگر و روشنفكران دلسوز و توده هاى مردم همزبان مى شوند. افكار عمومى را بايد شناخت و اين كار نخبگان است تا درد آنها را بشناسند و به او بگويند آن درد كجاست و چگونه درمان مى شود. نخبگان براى جامعه دردآفرين نيستند، بلكه شناساننده درد هستند. همزبانى و همدلى نهضت مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت و انقلاب بزرگ اسلامى و همچنين حماسه دو انتخابات را در كشور ما باعث شده است.
• وعده هاى كلان نداده ام
خاتمى گفت: من اين همزبانى و همدلى را ايجاد كرده ام. وعده هاى كلان نداده ام و نگفتم مسائل اقتصادى و سياسى در عرض يك يا دو روز چنين و چنان خواهد شد. بلكه گفتيم كه چه مى خواهيم و بايد به سوى آن برويم. به ميزان سرمايه گذارى و رشد فرهنگى و اقتصادى، علمى و فناورى در كشور، باز توزيع درست نيز ايجاد خواهد شد. وى ادامه داد: وعده بى جا نداديم. گفتيم كه بايد با هم بيدار شد و راه رفت. مردم سالارى را بايد گام به گام پيش برد. شن ها را از جلوى پا برداشت تا سنگ هاى بزرگ پديدار شوند و آنها را كنار زد. همزبانى مسئولان با مردم به خصوص با نسل جوان معجزه مى آفريند. رئيس جمهور با تاكيد بر جمع بين آزادى خواهى، روشن بينى و دين دارى، مردم را صاحب اختيار دانست و ادامه داد:  آنان كه به نام دين و خدا خشونت مى كنند، بدترين ماترياليست ها هستند. آنان كه فكر مى كنند با زور و چماق مى توانند پيش بروند تنها به عوامل مادى مى انديشند. مصونيت كشور در سايه برنامه ريزى درست است. ماترياليست ها مردم را در ظاهر دين پرست مى خواهند هر چند كه آنها در باطل بت پرست باشند. ولى ما با خشونت گرايى چه در شكل طالبانى و چه در شكل غربى آن مبارزه كرديم. دين ما دين مهربانى است كه در جامعه دل ها در كنار هم كارها را پيش مى برند. وى اظهار داشت: اگر ظواهر تحميل شود ولى روز به روز جامعه از دين دور گردد، به نتيجه اى نخواهيم رسيد. چه در ديد اسلامى و چه در حكومت كوشيدم مهرورزى و اخلاق را ترويج كنم.
• جوانان ما خود را باور كرده اند
خاتمى اظهار داشت:  دلگيرم كه از اين پس، كمتر با جمع شما جوانان و نوجوانان و اهل فكر خواهم بود، زيرا زمان رياست جمهورى چنين فرصت هايى را بيشتر در اختيارم قرار مى داد. امروز انديشه ناب شما جوانان عزيز در شعر، داستان، نمايش نامه، نقاشى، سرودها و همه آفرينش هاى ادبى و هنرى شما سرمايه اى است كه به بعد از خود واگذار خواهم كرد. رئيس جمهور گفت: امروز جوانان ما خود را باور كرده اند و تشكل هاى مدنى در بين اينها شكل گرفته و هيچ كس نمى تواند جلوى آنها را بگيرد. مجلس و شوراى دانش آموزى و تجمعات دانشجويى واقعياتى است كه خود را به جامعه تحميل كرده و پايه هاى جامعه مدنى در جامعه ما گذاشته شده است. از همه كسانى كه اين خواست را به يك جريان و روند تبديل كردند، تشكر مى كنم. تضمين كننده راه شما خواست و توان شماست و با خواست تان توان ايجاد خواهد شد. رئيس جمهور همچنين در بازديد از نمايشگاه جانبى كنگره پرسش مهر ۵ در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  هر رئيس جمهورى با هر تعداد راى كه انتخاب شود، كل آن راى پشتوانه اوست. ممكن است رقابت نزديكى بين كانديداها باشد و من اميدوارم با توجه به اين كه اولين بارى است كه انتخابات به دور دوم رفته و مرحله دوم انتخابات تعيين كننده است، حضور پرشورتر مردم را نسبت به قبل داشته باشيم. وى ادامه داد: ان شاءالله كه هر طور خدا صلاح مى داند، خير اين ملت تامين شود. شركت در انتخابات با حضور گسترده مردم تبعات و آثار بسيارى دارد و هر دولتى كه بر سر كار آيد، مجموعه تعداد آراى شركت كنندگان در قوت يا ضعف آن تاثيرگذار است.

 

http://www.sharghnewspaper.com/840402/html/index.htm


 
comment نظرات ()