سکوت تلخ

تو مپندار كه خاموشي من ، هست برهان فراموشي من

 
 
نویسنده : Naghooos - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٢
 

«بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) شعبه اردبيل در مورد انتخابات مجلس هفتم»

آيا نه ، يكي نه، بسنده بود كه سرنوشت مرا بسازد؟
          من تنها فرياد زدم نه! من از فرورفتن تن زدم.

ملت شريف ايران هوشيار باشيد، تاريخ تكرار ميشود.
صداي پاي استبداد اينبار به شكلي عريانتر و رساتر به گوش ميرسد پس از گذشت صد سال از عمر مشروطه خواهي و قانون گراييو جوشش خونهاي آزاديخواهان و شكستن فريادهاي آزادي و استقلال طلبي در مقابل ميله هاي زندان ، دوباره واپسگرايي و جمود بر طبل خودكامگي و استبداد مينوازد.

امروز تكرار تاريخ است.مشروطيتي كه به ديكتاتوري انجاميد ، نهضتي ملي كه به كودتاي انگليسي -آمربكايي فرجام يافت، انقلابي كه به دايره تنگ و محصور اقتدارگرايان رسيد و اصلاح طلبيي كه با چماق قانون سركوب شد.
مگر نه اين است كه انقلاب ما خواستن استقلال و آزادي در يك جمهوري اسلامي بود؟ آرزوهايمان به كجا انجاميد؟استقلالمان در مسلخ مذاكرات پنهاني ، مناقشات اعراب و اسرائيل ،خط لوله نفت خزر و چاههاي خليج فارس قرباني شد و آزادي مان در بستن روزتامه ها و زنداني كردن انديشمندان ، جمهوريتمان 10% مردم را پذيرفت و اسلاميتمان در دايره راي چند روحاني حكومتي محدود گرديد.

ملت بيدار ايران، امروز اربابان زر و زور و تزوير، حضور گسترده شما را براي شركت در انتخابات نه براي اعمال حق حاكميت بلكه به عنوان ويتريني براي آراستن نظام غير مردمي به پيرايه هاي حكومت دموكراتيك ميخواهند ، تا فردا بتوانند در پشت ميز معامله هاي ننگين با ابرقدرتها جلوه اي بنماين كه در ايران دموكراسي وجود دارد و ما نمايندگان واقعي ملت هستيم و صاحبان قدرت در ايران،تا منافع ملي را به اندك بهايي بفروشند. همانطوريكه به روزگاران حكومتهاي ديكتاتوري تاريخ از اين معامله ها بسيار كرده اند تا براي اينكه چند صباحي از فشارهاي بين المللي در امان باشند و سوار بر اسب قدرت بتازند و هست و نيست ملت را آتش زنند، همان كاري كه صدام چندي پيش انجام داد و با برگزاري انتخاباتي صوري به جهانيان اعلام كرد كه مورد تائيد 98% مردم عراق است اما زهي خيال باطل ، كه هيچكس نه تنها آنرا باور نكردند بلكه بيش از پيش چهره ي غيرمردمي آن ديكتاتور پليد براي افكار عمومي دنيا روشنتر شد. و دريغ و افسوس كه امروز عاليجنابان قدرت پرست همان راهي را ميروند كه عاقبت آن بهتر از عاقبت صدام و صداميان نخواهد بود.

در مورد وقايع اخير لازم است نكاتي چند را به استحضار مردم شريف ايران برسانيم:

1- نظارت استصوابي چيزي جز نقض صريح حقوق شهروندي و پايمال كردن آنها نميباشد هر چند آنچه شوراي نگهبان در چند سال اخير در انتخابات با عنوان نظارت انجام داده وميدهد، مخالف با آن نظارتي است كه هدف قانون گزار بوده است چرا كه به شهادت بسياري از خبرگان قانون اساسي و مخصوصا رئيس وقت آن ،هدف از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نه آن نظارتي بوده است كه امروز انجام ميگيرد.
2- انتخاباتي كه به گواه رئيس جمهور و رئيس قوه مقننه تكليف حدود 190 كرسي از 290 كرسي آن از قبل مشخص شده است و در بقيه كرسيها نيز نيروهاي درجه يك اصلاح طلب و مستقل رد صلاحيت شدهاند و كفه رقابت كاملا به سود جريان مورد حمايت شوراي نگهبان سنگيني ميكند نميتواند انتخاباتي آزاد و عادلانه باشد و طبعا شركت در چنين انتخاباتي موضوعيت پيدا نميكند و ملت آگاه ايران حتما به اين مساله كاملا واقف و بصير هستند.
3- رئيس جمهور فرصت سوز و دولت مطبوعش اگرچه اميدهاي بسياري بر باد داده اند ولي اينبار و براي بارآخر اميد ميرود با توجه به سوگندي كه بر اجراي صحيح قانون اساسي خورده اند مجري انتخابات غيرقانوني نباشند و نبايد زير بار چنين خفت و ننگي بروند و اجازه دهند كه ننگ برگزاري انتخابات صوري بر پيشاني دولت اصلاح طلب بنشيند كه اگر جز اين انجام دهند در پيشگاه ملت ، خائن به حقوق آنها ، شرمسار تاريخ و نسلهاي آينده خواهد بود.
4- ما دفاع از كيان دموكراسي ، آزاديخواهي و حقوق بشر را بر خود و همه ايرانيان آزاده فرض ميدانيم و از همه ردصلاحيت شدگان ميخواهيم كه سربلند و سرافراز از حقوق اجتماعي ، دموكراسي، آزاديهاي مدني و حقوق انساني دفاع كنند . داشتن سوابق مبارزاتي ، جانبازي ، ايثارگري و ... را هرچند در جايگاه خود ارزشمند ميدانيم ولي استفاده از آنرا براي اثبات شايستگي و صلاحيت نمايندگي توسط ردصلاحيت شدگان به عنوان ارزشي فراتر از ارزشهاي حقوق شهروندي ،اجتماعي و كرامت والاي انساني نميشناسيم و بر اين عقيده هستيم كه بيان و تاكيد بر سوابق انقلابي ، جانبازي و ... روي دوم همان سكه اي است كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را تائيد ميكند.
5- سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) شعبه اردبيل
، دانشجويان ديروز ، دانش آموختگان امروز ضمن اعلام پايبندي خود به اصول مستقل جنبش دانشجويي و الهام از شهداي راه آزادي انتقاد صريح خود را از نمايندگان استان اعلام ميدارد. اينان روزگاري نه چندان دور با علم كردن بيرق اصلاح طلبي و كسب اعتماد مردم ، روانه مجلس ششم شدند و امروز با حرص و ولع تمام انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده است سفره تبليغ را براي انتخابات آينده گسترانيده اند و با وقاحت تمام دوباره از اصلاحات و مردم سالاري سخن ميگويند در حاليكه نه تنها قدمي در پيشبرد آن برنداشته اند بلكه گهگاه مخالف آن نيز حركت كرده اند.
ايا بر عملكرد اينان جز خيانت به مردم چه اسم ديگري ميتوان گذاشت؟ قطعا مردم دست رد بر سينه تمام كانديداهايي خواهند زد كه فارغ از تمامي حوادث جاري كشور با تبليغاتي گسترده بدون توجه به خواسته هاي مردم در پي مطامع نفساني خويش هستند
ملت شريف و آگاه؛ اكنون در برهه اي تاريخي و تاريخ ساز از حيات اجتماعي -سياسي كشور و در آستانه تصميمي تاريخي براي آينده اي پراميد به سر ميبريم.
در زمانيكه جرياناتي خاص با تحليل اوضاع به نفع انحصار و خودكامگي ، با پيش بيني عدم عكسالعمل ملت در فكر خود، سوار بر مركب مراد مستانه ميتازند و در محافل خود از اثراتن تهديدها ، زندانها، دادگاهها ، ستادهاي بحران سازي و ... با اطمينان از خنثي شدن ارده ملت ،سكوت غفلت وار 28 مرداد سال 32 را تصوير ميكنند، اين شما هستيد كه اجازه تكرار آن فاجعه تاريخي را نخواهيد داد و بر خيال خام اقتدارگرايان و هجمه هاي استبداد زدگان و استبدادخواهان «نه» خواهيد گفت.
  سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) شعبه اردبيل، با توجه به رد صلاحيتهاي گسترده ،عدم فراهم شدن شرايط عادلانه و رقابتي و تلاش براي برگزاري انتخابات فرمايشي در سراسر كشور، ضمن احترام به آراي ملت بر اين باور است كه در شرايط موجود راهي جز كناره گيري و عدم شركت در انتخابات باقي نمانده است.
                                      « والسلام»
                   سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي
                                 (ادوار تحكيم وحدت)
                                      شعبه اردبيل

                                                                          وبلاگ کران
 
comment نظرات ()