شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد

تو بیا  کز اول شب  در صبح  باز  باشد....

/ 5 نظر / 9 بازدید
پرویز

درود بر شما و ممنون از محبتتون

پرویز

شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد....

اقبالی

عالی بود و برای دل شکسته ی من چقدر ... من به کدامین شب منتظرت مانده ام که سپرده ی به سیاهی شب چشمان خود مرا.........................[گریه][گریه][گریه][گریه]

احسان کاتب

با راز کهنه از را رسیدم حرفی نروندم حرفی نروندی اشکی فشوندم اشکی فشوندی لبامو بستم از چشام خوندی

ژوپیتر

بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کارفروبسته ما بگشایند اگرازبهردل زاهد خودبین بستند دل قوی دارکه ازبهرخدابگشایند بصفای دل رندان وصبوحی زدگان بس دربسته به مفتاح دعا بگشایند در میخا نه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند حافظ این خرقه که داری توببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند