محدودیت رسانه ای با مشارکت مردمی کم خواهد شد
سامانه پیام کوتاه به موسوی : 10001388
 

       سامانه پیام کوتاه به موسوی  : 10001388
 
شبکه ستادهای مردمی پیشرفت و تحول با هدف اطلاع رسانی پیام آقای میرحسین موسوی در جامعه اقدام به راه اندازی سامانه پیام کوتاه 10001388نموده است.


به گزارش کلمه، پیرو محدودیت های موجود رسانه ای در زمینه معرفی و اطلاع رسانی مواضع آقای میرحسین موسوی، شبکه ستادهای مردمی پیشرفت و تحول به منظور پوشش دادن گوشه ای از محدودیت های رسانه ای و اثرگذاری در فضای اجتماعی سامانه پیام کوتاه 10001388 را راه اندازی نموده است.

در این راستا در اولین گام علاقمندان به طرفداری از میرحسین موسوی میتوانند پیام های خود را به این شماره ارسال نمایند . همچنین در روزهای آتی علاوه بر عضویت در شبکه هواداران، از پیام های روزانه این رسانه بهره مند خواهند شد. مجمع ستادهای پیشرفت و تحول علاوه بر دعوت طرفداران به عضویت در این حرکت مردمی، تقاضای ارسال پیام های این رسانه را به حوزه نفوذ طرفداران از جانب خود ایشان دارد.

امید است این حرکت مردمی با حمایت شما همراه گرامی زمینه را برای پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری فراهم نماید.

/ 0 نظر / 7 بازدید