«...نخست
                دير زماني در او نگريستم
        چندان كه چون نظر از وي بازگرفتم
        در پيرامون من
               همه چيزي
                                به هيـ‍أت او درآمده بـود.

                آنگـاه دانستم كه مرا ديگر
                                           از او
                                              گـزيـر نيست.»

                                                              ا.بامداد

/ 1 نظر / 3 بازدید
mehran_nini

سلام.با اينکه به شعر علاقه زيادی ندارم ولی چند تا از شعرهاتو يادداشت ميکنم. شاد باشی...