نامه موسوی به سران دو قوه

 

میرحسین موسوی دیروز به سران قوای مقننه و قضاییه و دادستان کل کشور نامه نوشت و از آنها خواست "با توجه به وظیفة قانونی خود در قبال نظارت بر اجرای دقیق قانون انتخابات، نسبت به پیگیری امر اقدام مؤثر" به عمل آورند.

در نامه موسوی تصریح شده که: "تاکنون نحوة اطلاع رسانی رسانة ملی چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت، حتی نسبت به دوره های قبل تنزلی آشکار داشته است و در نتیجه این شائبه را در اذهان عموم به وجود آورده که گویی قرار نیست انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری صحنة برابر و جدی رقابت نامزدها باشد."

وی همچنین رسانه ملی را به "نقض مکرر و آشکار بی‌طرفی از سوی بخش‌های خبری خاص و نیز کم‌مایه بودن برنامه‌هایی که باید با هدف دعوت به مشارکت حداکثری در انتخابات مردم تهیه و ارائه شوند" متهم و تصریح کرده که این رویه "به طور اساسی با ایدة انتخاب آزادانه، آگاهانه و مسؤلانه یکایک شهروندان در تعارض است."

زهرا رهنورد، همسر موسوی هم که این روزها در فعالیت‌های انتخاباتی همواره کنار اوست، در یک سخنرانی دانشگاهی از عملکرد صدا و سیما به شدت انتقاد کرده و گفته: "میرحسین موسوی، کروبی و رضایی با هم خوب هستند و تنها آتش بیار معرکه صدا و سیماست. صدا و سیما باید خجالت بکشد که از بیت‌المال مصرف شخصی می‌کند. صدا و سیما از محضر ملت باید عذرخواهی کند و بی‌طرفانه و شرافتمندانه مثل یک عنصر ملی در خدمت مردم باشد."

/ 1 نظر / 14 بازدید

هف به تو اشراقی