...

اين شمع در حال خاموش شدن است. ولی اين صدا خاموش نخواهد شد. اين صدا، صدای زندگی مسالمت آميز، تحمل ديگری، عشق به انسانيت، ايثار برای مردم، حقيقت طلبی، آزادي‌خواهی، دموكراسی خواهی، احترام گذاردن به مخالفان، پذيرش سبك‌های مختلف زندگی، تفكيك دولت از جامعه‌ی مدنی، تفكيك سپهر خصوصی از سپهر عمومی، تمايزِ نهاد دين از نهاد دولت، برابری تمامی انسان‌ها، عقلانيت، فدراليسم در چارچوب ايران دموكرات، نفی خشونت و... است.

اين شمع در حال خاموش شدن است امّا اين صدا، صداهای بلندتری به دنبال خواهد آورد:

شب با تابوت سياه،

نشست توی چشم‌هاش

خاموش شد ستاره

افتاد روی خاك

 

آخرين نامه ی اکبر گنجی را از اينجا بخوانيد

/ 1 نظر / 2 بازدید
میثم

سلام چرا تو وبلاگ سايت ما نمی نويسی ؟ اونجا هم يه سر بزن تا چند روز ديگه هر کسی واسه خودش يه سايت داره خوشحال ميشم شما هم داشته باشی