در كافه اي در دهكده اي دوردست در اسپانيا ، نزديك شهر اوليت تابلويي وجود دارد كه صاحب كافه آن را آنجا نصب كرده است با اين مضمون بر آن:
« درست لحظه اي كه موفق به يافتن تمام پاسخ ها شدم ،همه پرسش ها عوض شده بود.»
استاد ميگويد:
  « همه ما نگران يافتن پاسخ ها هستيم. احساس ميكنيم كه جوابها در فهم آنكه زندگي چيست به ما كمك ميكنند.
  تمام و كمال زندگي كنيد و بگذاريد زمان رازهاي حياط را بر شما بازگو كند. اين مهمتر است. اگر بيش از حد گرفتار درك زندگي شويد دست عمل طبيعت را بسته ايد و نخواهيد توانست نشانه هاي خداوند را درك كنيد.»


                                                                                  پائولو كوئليو - مكتوب

/ 3 نظر / 5 بازدید
ترمه

همه نوشته هاتو خوندم..به نظر من عالی می نويسی:)

dust

جالب مينويسی.موفق باشی

یوسف

سلام پريسا........خوبی؟ واقعا عالی بود فکر ميکردمpauloرو بهکل فراموش کردی pmبده خداحافظ