تقدیم به زنده یاد استاد محمد نصرتی


"صبر را فراغت بايد كه ما را نيست,انتظار را طاقت باید که ما را نیست؛ اما حالا غمت با من چنان کرد که صبوری و انتظار را یادگرفتم"

خاکستر ترا
باد سحرگهان
هر جا که برد,
مردی ز خاک روئید.

به یاد او, کلاس ادبیات سوم تجربی , شعر و روزهای خوش گذشته . . .

200318985-001.jpg

/ 1 نظر / 10 بازدید
سکوت

آقای نصرتی يکی از اساتيد مسلم ادبيات بودند که درگذشت ايشان ضايعه ای بزرگ وجبران ناپذير بود.برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر میکنم. روحش شاد ويادش گرامی باد.