تو می دانی
می دانی که مرا
سرباز گفتن کدامین سخن است...

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
احسان

از كدامين درد ....

احسان

از كدامين درد ....؟

PaRisA

چه مردی! چه مردی! که می گفت قلب را شایسته تر آن که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند....