کاروان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   دیرست، گالیا!                                              

   در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان!

   دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخواه!

   دیرست ، گالیا! به ره افتاد کاروان.

 

   عشق من و تو؟…آه

   این هم حکایتی است.

   اما ، درین زمانه که درمانده هر کسی

   از بهر نان شب،

   دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست.

   شاد و شکفته ، در شب جشن تولدت

   تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک،

   امشب هزار دختر همسال تو، ولی

   خوابیده اند گرسنه و لخت ، روی خاک.

 

   زیباست رقص و ناز سرانگشتهای تو

   بر پرده های ساز،

   اما، هزار دختر بافنده این زمان

   با چرک و خون زخم سرانگشتهایشان

   جان می کنند در قفس تنگ کارگاه

   از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن

   پرتاب میکنی تو به دامان یک گدا.

 

   وین فرش هفت رنگ که پامال رقص تست

   از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ.

   در تاد و پود هر خط و خالش: هزار رنج

   در آب و رنگ هر گل و برگش: هزار ننگ.

 

   اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک

   اینجا به باد رفته هزار آتش جوان

   دست هر کودک شیرین بیگناه

   چشم هزار دختر بیمار ناتوان…

 

   دیرست، گالیا!

   هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست.

   هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان.

   هنگامه ی رهایی لبها و دستهاست

   عصیان زندگی است.

 

   در روی من مخنـد!

   شیـریـنـی نـگاه تو بر مـن حـرام بـاد!

   بر من حـرام باد ازین پس شراب و عشق!

   بر من حـرام باد تپشهای قلب شاد!

 

   یاران من به بند:

   در دخمه های تیره و نمناک باغشاه،

   در غزلت تب آور تبعید گاه خارک،

   در هر کنار و گوشه ی این دوزخ سیاه.

 

   زودست ، گالیا!

   در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان!

   اکنون زمن ترانه ی شوریدگی مخواه!

   زودست ، گالیا! نرسیدست کاروان...

 

   روزی که بازوان بلورین صبحدم

   برداشت تیغ و پرده ی تاریکِ شب شکافت،

   روزی که آفتاب

   از هر دریچه تافت،

   روزی که گونه و لب یاران همنبرد

   رنگ نشاط و خنده ی گمگشته باز یافت،

   من نیز بازخواهم گردید آن زمان

   سوی ترانه ها و غزلها و بوسه ها،

   سوی بهارهای دل انگیز گل فشان،

   سوی تو،

           عشق من!

 

                                             هـ . ا. سایه

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
پسرک و دخترک

سلام *** روزی که آفتاب از هر دريچه تافت ******** اين شعر خيلی قشنگه از اون شعرايه که ادم ۱۰ بارم بخوندش بازم از خوندش خسته نميشه ***ممنونيم ما هم آپ کرديم *** سرسبز باشيد.